Суббота, 20.07.2019, 15:57
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная » Статьи » Мои статьи

30.08.2011

Кононенко В.П. Загальне право як джерело прецеденту Європейського суду з прав людини / В.П. Кононенко // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2010. – № 112. – С. 206-211.

 

В Україні бракує ґрунтовних наукових дослідженнь про практику безпосереднього застосування прецедентного права ЄСПЛ, межі його припустимості й обов’язковості врахування вітчизняними судами. Гальмування в доктринальному і практичному вирішенні цих проблем призводить до того, що основні права людини, закріплені в Конвенції й Конституції України, здебільшого залишаються суто декларативними, що виливається у велику кількість справ, програних нашою державою в Стразбурзі. Рішення ЄСПЛ набули прецедентного характеру, а це значить, що нормативне значення має не тільки резолютивна частина рішення й не тільки для сторін у конкретній справі. Указане особливо є актуальним з урахуванням прийняття Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”, ст. 17 якого проголошує Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. і практику цього Суду джерелом права України. А тому вітчизнятому правозастосувачеві, який не звик до оперування прецедентними нормами, треба вчитися виділяти прецедентну норму – ratio decidendi (сутність рішення), застосовувати її у спірних правовідносинах, прогнозовувати юридичну перспективу справи, що може бути передана на розгляд у Європейський суд з прав людини. Цьому допоможе звернення до загального права – колиски сучасного прецедентного права.

 

ОБЩЕЕ ПРАВО КАК ИСТОЧНИК ПРЕЦЕДЕНТА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Кононенко В.П.

Относительно прецедентных решений Европейского суда по правам человека и их правовой природы сейчас ведется много споров. Большое число специалистов отождествляет их с прецедентами, являющимися источником общего права, и рассматривает их именно с точки зрения соответствия правилу английского прецедента.

Чтобы дать всесторонний анализ правовой природы прецедента Европейского суда по правам человека, следует обратиться к общему праву, ибо именно в нем берет свое начало современный прецедент в том виде, в котором мы сейчас понимаем этот феномен.

Ключевые слова: прецедент, источник права, судебная практика, общее право.

 

GENERAL LAW AS THE SOURCE OF PRECEDENT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Kononenko V.P.

Now there a lot of disputes concerning case decisions of the European court of human rights and their legal nature. The considerable quantity of experts identifies them with the precedents which are the source of the general law, and considers them from the point of view of conformity to a rule of English precedent.

To give the detailed  analysis of the legal nature of a precedent of the European court of human rights, it is necessary to address to a general law because modern precedent in that kind in which we now ofstand this phenomenon originates just in it. Keywords: precedent, a right source, judiciary practice, a general law.

Key words: precedent, source of law, court practice, general law.

Категория: Мои статьи | Добавил: АЛЕКСЕЙ (30.08.2011)
Просмотров: 307 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]